A megújuló iskoláért
HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0387/1.0

Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Csongrád

Eredmények

Kezdőlap
Bemutatkozás
Rendezvények
Kompetenciaterületek
Megvalósítás
Pedagógusoknak
Szervezéshez
Eredmények
Galéria

A pályázat célja: a kompetencia alapú oktatás bevezetése, a pedagógusok módszertani kultúrájának informatikai tudásának megújítása 120 órás akkreditált, valamint tantestületi belső továbbképzéseken keresztül. A pályázat révén az iskolába kerülő korszerű eszközök (hordozható és, kézi számítógépek, aktívtáblák, valamint a csoportmunkára, differenciált foglalkoztatásra alkalmas teremberendezések beszerzése is. Mindettől tanulóink motiváltságának erősödését, és a kulcskompetenciák fejlődését várjuk.

A projekt legfontosabb tevékenységei, eredményei:

 • A megvalósítók eredményesen teljesítették a 120 órás továbbképzéseket
  30 óra : kompetencia alapú oktatás
  30 óra : informatikai (SDT)
  60 óra módszertani továbbképzések

 • A választott kompetenciaterületeken és tanulói csoportokban a 2006/2007. tanévben, a Sulinova által kidolgozott programcsomagok bevezetése, a kipróbált modulok értékelése, a tanév tapasztalatainak összegzése megtörtént.

  • 5. évfolyamon az alábbi kompetenciaterületeken:
 •  Szövegértés szövegalkotás

 • Matematika

 • Idegen nyelv (angol)

 • Életpálya építés (testnevelés)

 • IKT (informatika)

  • 8. évfolyamon az alábbi kompetenciaterületeken:
   • Idegen nyelv (német)
  • 9. évfolyamon az alábbi kompetenciaterületeken:
   • Idegen nyelv (angol, német)
   • Életpálya építés (testnevelés, ember és természet)
   • IKT (informatika)
 • Az eredmények elterjesztése és fenntarthatósága érdekében a programcsomagokat felmenő rendszerben alkalmazzuk, és a jó gyakorlatokat, megismert módszereket a követő évfolyamokon és más osztályokban is alkalmazzuk.
 • Az életpálya építéssel kapcsolatos továbbképzéshez kapcsolódó tréningen a tantestület több tagja (16 pedagógus) is részt vett, ahol, csapatmunkával, kooperatív módszerekkel ismerkedhettek meg.

 • Hefop pályázathoz kapcsolódó, a tantestület számára szervezett rendezvényeken a kisgyermekes anyukák esélyegyenlőségének biztosítása érdekében szakszerű gyermekfelügyeletet szervezünk, megkönnyítve számukra, hogy késő délutánba nyúló rendezvényeken is részt tudjanak venni

 • Az IKT eszközfejlesztés megtörtént: a projekt során a központi előírás szerinti eszközök beszerzésére került sor:

  • a projektbe bevont pedagógusok munkájukhoz laptop-t kaptak használatra.
  • 3 db fixen szerelt és 1 db mobil digitális táblát vásároltunk.
   A fixen szereltek a projektben érintett osztályok tantermeiben ( 8/5, 8/6) valamint  a fizika 2 teremben került felszerelésre.
  • A 3 tábla megvásárlásával egyidőben még egy szavazórendszerrel is gazdagodott az iskola eszközparkja, amelyet 4 tanteremben is lehet használni.
 • A projektben tervezett, csoportmunkára, differenciált foglalkoztatásra alkalmas teremberendezések beszerzése, használatbavétele megtörtént.

 • Az iskolában e projekt keretében, a tantestület tagjai 2007. augusztustól belső képzéseket formájában ismerhetik meg a bevezetés évének és a továbbképzéseknek a tapasztalatait, jó gyakorlatait, ennek megvalósítására továbbképzési terv készült. Módszertani, szervezetfejlesztési, szaktárgyi és IKT területeket fog érinteni a részben frontálisan, részben műhelyfoglalkozások formájában tervezett belső továbbképzés.
  Bevezető továbbképzés a teljes tantestület számára:2007. aug. 28. kedd 9-13 óráig
  2007. szeptember 1-2008. január 31. kiscsoportos műhelyfoglalkozások
  (szakterület és érdeklődés szerint szerveződő)