A megújuló iskoláért
HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0387/1.0

Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Csongrád

Kompetenciaterületek

Szövegértés-szövegalkotás Matematikai-logikai Idegen nyelvi Szociális, életviteli és környezeti Életpálya-építési Info-kommunikációs technológiák Intézményvezetés
Kezdőlap
Bemutatkozás
Rendezvények
Kompetenciaterületek
Megvalósítás
Pedagógusoknak
Szervezéshez
Eredmények
Galéria

A 3.1.1-es program hat kiemelt kompetenciaterületen támogatja oktatási programcsomagok létrehozását.

A csongrádi Batsányi János Gimnáziumban a 3.1.3 pályázati program keretei között, a hivatkozásként kiemelt kompetenciaterületek bevezetését vállaltuk.

Az eszközjellegű kompetenciák közül a

valamint az EU támogatási politikájában kiemelt célként megjelenő, a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása szempontjából kulcsfontosságú

A fejlesztések megalapozását önálló óvodai programcsomag kifejlesztése biztosítja.

A  programcsomagok típusai:

A típus

Az adott kompetenciaterülethez tartalmilag legközelebb álló műveltségterülethez kapcsolódó, azt teljes egészében, vagy részben lefedő műveltségterületi programcsomagok.

B típus

Kereszttantervi programcsomagok, amelyek az adott kompetenciát eltérő műveltségterületek tananyagába ágyazottan fejlesztik.

C típus

A tanórán kívül, de iskolai keretek között felhasználható programcsomagok.

forrás: Sulinova