A megújuló iskoláért
HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0387/1.0

Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Csongrád

Borda Zsolt

Kezdőlap
Bíró Edit
Borda Zsolt
Giliczéné László Kókai Mária
Gilicze Tamás
Leirerné Katona Ágnes
Lovas Laura
Pappné Hajas Ibolya
Tábori Levente
Vargáné Török Ágnes

1989-ben végeztem a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés szakán. Azóta dolgozom a csongrádi Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskolában. Kezdetben mindkét szakomat tanítottam, de néhány év múlva, rajtam kívül álló okok miatt már csak a testnevelést használom. Időközben, 2000-ben elvégeztem a Janus Pannonius Tudományegyetem testnevelés kiegészítő egyetemi szintű szakát. Emellett labdarúgásból középfokú, atlétikából, kézilabdából és röplabdából alapfokú edzői végzettségem van. Ezeknek a végzettségeknek az iskolában hasznát veszem. Rendszeresen felkészítem, illetve elkísérem a tanulókat a városi, megyei illetve országos versenyekre: labdarúgásból, kézilabdából, úszásból, atlétikából, mezei futásból, asztaliteniszből. A 18 tanév alatt rengeteg szép eredményt értünk el.
A tanítás során vevő vagyok az újra, ezért is vállalkoztam arra, hogy iskolánkban az életpálya kompetenciaterületen, testnevelésből bevezessük  a kompetencia alapú programcsomagok használatát.
Az IKT eszközöket eddig is előszeretettel hasznosítottam munkám során, ennek eredménye látható a testnevelés munkaközösség honlapján.

Megújuló iskolaként új eszközöket és módszereket is kipróbálunk tanításunk során. Így került a kezembe egy PDA (HP IPAQ rx5940 Travel companion), melyet igyekeztem a testnevelés órán és a tanórán kívüli foglalkozásokon is hasznosítani. Az iskolában szervezett belső továbbképzéseken, a régiós konferenciákon is bemutattam  kollégáimnak a tapasztalataimat, a nagyobb nyilvánosságot az Inspiráció c. szakmai folyóirat biztosította számomra (2008. I. szám, 14. oldal, PDA a testnevelő zsebében c. cikk).