A megújuló iskoláért
HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0387/1.0

Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Csongrád

Giliczéné László Kókai Mária

Kezdőlap
Bíró Edit
Borda Zsolt
Giliczéné László Kókai Mária
Gilicze Tamás
Leirerné Katona Ágnes
Lovas Laura
Pappné Hajas Ibolya
Tábori Levente
Vargáné Török Ágnes

Matematika-fizika-informatika szakos középiskolai tanárként végeztem 1989-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen. Pedagógus pályámat egykori középiskolámban, a csongrádi Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskolában kezdtem, és gyermekeim születése okán távol töltött 6 évtől eltekintve azóta is  itt dolgozom.

Szakközgazda másoddiplomámat a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szereztem 2000-ben. 2004-ben a Tempus Közalapítvány on-line kurzusán EU alapismereteket (az Európai Unió regionális politikája, Strukturális alapok felhasználása, ESZA) tanultam, majd ugyanebben az évben elvégeztem a Nemzeti Fejlesztési Hivatal Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzéskoordinációs Központja által szervezett 3 hónapos kurzust, ahol a Nemzeti Fejlesztési Terv céljai, stratégiája az operatív programok, a projekttervezés és projektmenedzsment témakörökben bővítettem ismereteimet, és szereztem SAKK tréner képesítést.

Az egész életen át tartó tanulás szükségességét elsősorban három területről érkező késztetés jelenti számomra:

A természettudományok és az  informatika terén való helytállás, lépéstartás a diákok igényével és a technológiai újdonságokkal.

Napjainkban zajló gazdasági-társadalmi átalakulások megértése, nyomon követése, a bennük rejlő lehetőségek kiaknázása.

Diákok gyakorlatias, hétköznapi boldogulásukhoz szükséges, aktuális ismeretekkel történő felvértezése.

Az iskola életében számos projekt koordinálásában megvalósításában, helyi, regionális és országos szintű kapcsolattartásában vállaltam szerepet. Ezek közül a legfontosabbak: Innovatív Iskola projekt, Európai Iskolahálózatba történő bekapcsolódás, Útravaló program, Út a tudományhoz alprogramban való folyamatos részvétel (3 éve), fizika és informatika területen.

Öko-projektek: Iskolák a parlagfű okozta allergia ellen, Ökoiskola, Ne vedd védd (WWF, KVVM, Think)

1997 óta részt veszek az IKT eszközök és módszerek elsajátítását segítő pedagógus továbbképzések szervezésében, adminisztrációjában, de tanítási óráimon magam is szívesen alkalmazok digitális tananyagokat, használok digitális táblát.

Pedagógusként nagy figyelmet fordítok a tehetséggondozásra, a tanulók versenyeztetésére. Diákjaim programozási és komplex informatikai versenyeken (OKTV, Logo verseny, FLL robotverseny) hazai és nemzetközi sikereket értek el.

Tapasztalatom szerint a kiemelkedő egyszeri, egyéni teljesítmények mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a csapatversenyek, ahol a különböző erősségekkel rendelkező diákok együttesen alkotnak ütőképes team-et, és hosszabb ideig együttmunkálkodnak egy-egy projektfeladaton.

„A megújuló iskoláért” projektben „hivatalos tevékenységem” a projektvezetői feladat, valójában már 2005. májusa óta a tervezéstől, a pályázatíráson át, majd a fenntartási időszakban a projekt utógondozásában is részt vettem/veszek.