A megújuló iskoláért
HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0387/1.0

Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Csongrád

Vargáné Török Ágnes

Kezdőlap
Bíró Edit
Borda Zsolt
Giliczéné László Kókai Mária
Gilicze Tamás
Leirerné Katona Ágnes
Lovas Laura
Pappné Hajas Ibolya
Tábori Levente
Vargáné Török Ágnes

A Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskolába 1999-be kerültem gazdasági vezetőként. Időközben  a fenntartó gazdaságilag összevonta Csongrád város középiskoláit, így 2007 augusztusától a Csongrádi Oktatási Központ gazdasági vezetőjeként dolgozom.

Ez idő alatt elvégeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán  a pedagógia szakot. Úgy gondolom ahhoz, hogy a gazdasági munkát jól tudjam végezni, szükség van a szakmai munka bizonyos fokú megismerésére is. Tanulmányaimat ezzel nem fejeztem be. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem pedagógia szakán tanulok.

A megújuló iskoláért" című Hefop 3.1.3 projek gazdasági vezetőjeként  kísértem figyelemmel a pályázatírás és a megvalósítás időszakát.

A projekttel egy időben végzett pedagógiai tanulmányaim során gyakran hallottam  és tanultam a kompetencia alapú oktatásról. Így szerencsésen ötvöződött az elmélet a gyakorlattal, hiszen az intézményben figyelemmel tudtam kísérni a megvalósulást is. Tanulmányaim során különösen a mérés-értékelés területtel foglalkozom nagy érdeklődéssel.

„A számítógép és az internet hatása a serdülők társas kapcsolataira” című kutatást három középiskola 15-17 éves diákjai körében végeztük Herke Anitával közösen. Egy kérdőíves felmérés során arra kerestük a választ, hogy a szabadidős tevékenységek közül a számítógép-használat kiszorítja-e a személyes interakcióra lehetőséget adó társas programokat.

A számítógép- és az internet-használat hatásrendszere című szimpózium részeként lehetőséget kaptunk a VI. Pedagógiai Értékelési Konferencián, hogy kutatásunk eredményéről az érdeklődőknek is beszámolhassunk.
A tanulmány összefoglalója a  Konferenciakötet 31. oldalán olvasható.