A megújuló iskoláért
HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0387/1.0

Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Csongrád

Gilicze Tamás

Kezdőlap
Bíró Edit
Borda Zsolt
Giliczéné László Kókai Mária
Gilicze Tamás
Leirerné Katona Ágnes
Lovas Laura
Pappné Hajas Ibolya
Tábori Levente
Vargáné Török Ágnes

Pedagóguspályámat 1989-ben kezdtem általános iskolai fizika-technika szakos tanárként. Középiskolai Informatika Tanári végzettséget 1993-ban szereztem az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, jelenleg ugyanide szakvizsgára felkészítő képzésre járok.
19 éves pedagógiai gyakorlattal rendelkezem, jelenleg a csongrádi Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskolában fizikát, technikát és informatikát tanítok, 5-12. osztályokban.
Munkaközösségvezetőként segítem a közvetlen kollégáim munkáját, az Innovatív Iskolahálózat keretében több projektben (Zorka, Eszter) vettem részt, tanítási gyakorlatomban szívesen alkalmazok elektronikus formában elérhető multimédiás tananyagokat, pl: SDT, Realika.
2006-2008-ig Hefop 3.1.3 program keretében saját iskolámban az IKT kompetenciaterületen megvalósítókén tevékenykedtem. Jelenleg az aktív táblák és szavazórendszerek tanórai valamint tanórán kívüli alkalmazásával, e módszer elterjesztésével és a robotika tanításának lehetőségével, tehetséggondozással - Imagine fejlesztőkörnyezetben- foglalkozok kiemelten.

Robottechnikával és annak iskolai oktatásával, a bevezetés részleteinek kidolgozásával c
élom az iskolai bevezetés gyakorlatának kimunkálása és a versenyeztetés. A First Lego League robotversenyen több évben értünk el eredményeket: 2006 május: Hollandia, Eindhoven; 2006 dec: Németország Magdeburg; 2007: Bodo, Norvégia, 2008: Zürich, Svájc.
A robotokhoz kapcsolódó fejlesztőmunkámat
több hazai és nemzetközi  konferencián ismertettem.

Oktatási és Kulturális Minisztérium az Educatio Kht-val közösen regionális konferencia sorozatot szervezett: Oktatás és képzés 2010 „Jó gyakorlatok” konferencia címmel.

Sulinet IKT tájékoztató napok Szentes (2007), (Az előadást kísérő prezentáció itt megtekinthető.)  

Európai Unió által működtetett IKT klaszter keretében összegyűjtött és az Európai Bizottságnak benyújtandó "Good practice for eLearning" közé „Lego-robottal történő tanulás” címen tanulmányom is bekerült. Ugyanezzel a témával a  Inovative teaching and learning (17.4.-19.4. in Kranjska Gora) szlovéniai konferencián is részt vettem előadóként.Szlovénia SIRIKT (2008).
 

Részt vettem az Educatio IKT Műhely munkájában és robotika témában SDT tananyagfejlesztésben.