A megújuló iskoláért
HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0387/1.0

Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Csongrád

Lovas Laura

Kezdőlap
Bíró Edit
Borda Zsolt
Giliczéné László Kókai Mária
Gilicze Tamás
Leirerné Katona Ágnes
Lovas Laura
Pappné Hajas Ibolya
Tábori Levente
Vargáné Török Ágnes
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar – könyvtár szakán 1993-ban végeztem.

A főiskola befejezése után Csongrádra kerültem, ahol a Piroskavárosi Általános Iskola tagiskolájában kezdtem pedagógusi pályámat. Fél év múlva a csongrádi Batsányi János Gimnáziumba vettek át, így kerültem vissza egykori iskolámba, és vagyok azóta is (1994) tagja a nevelőtestületnek.

1995-től mindig van osztályom, ahol magyar nyelvet és irodalmat taníthatok,  és egy ideig a könyvtárban is dolgoztam. 

Évek óta azonban csak magyart tanítok a nyolcosztályos, gimnáziumi és szakközépiskolai évfolyamokon is.

1998-ban kaptam meg a magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész diplomámat. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának voltam hallgatója.

2005-ben szereztem közoktatás vezetői, szakvizsgázott pedagógusi szakképzettségemet, jelenleg az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjeként is tevékenykedem.

Pedagógiai elveim közé tartozik a tolerancia, a másik tisztelete.
Fontosnak tartom a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, a differenciált oktatást, hiszen mindenkinek meg kell adnunk az esélyt arra, hogy jobb vagy még jobb eredményt érjen el, és ebben segítenünk kell.

Tanítványaimmal rendszeresen részt veszünk városi, megyei és országos versenyeken is. Nyitott vagyok az új dolgok iránt. Valamint fontosnak tartom, hogy az ember folyamatosan tanuljon, szélesítse az ismereteit.