A megújuló iskoláért
HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0387/1.0

Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Csongrád

a Projekt

Bemutatkozás Rendezvények Kompetenciaterületek Megvalósítás Pedagógusoknak Szervezéshez Eredmények Galéria

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság által "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra"  címmel meghirdetett  pályázatán a csongrádi Batsányi János Gimnázium  sikeresen pályázott.

Pályázatunk címe: a megújuló iskoláért

Távlati célunk
A kompetencia-alapú képzés bevezetése az egész életen át tartó tanulás megalapozása.
Pedagógusok továbbképzése, a pedagógiai program megújítása, intézményi szintű módszertani megújulás pozitív tanulói attitűd kialakítása.

konkrét célunk:
-a tanulók motiváltságának növelése, kulcskompetenciák fejlesztése
-a programcsomagok megismerése, bevezetését követően belső továbbképzések megtartásával a teljes tantestülettel megismertessük a projektben hasznosítható módszereket.
-a projekt során az iskolába kerülő új IKT eszközöket (digitális tábla, számítógépek) hatékonyan alkalmazzuk a projekttel érintett tanórákon, és tanulócsoportokban.
-az eszközök kihasználtságának növelése, és az új módszerek elterjesztése érdekében az iskola többi osztályában is használjuk az eszközöket.
-az iskolavezetés új módszerek befogadására, és elterjesztésére való nyitottságát növeljük, szervezetfejlesztési, és változáskezelési eszköztárukat fejlesszük.
Továbbképzés, fejlesztés, adaptáció, implementáció, intézményen belüli elterjesztés, tematikus kapcsolatok kiépítése.

A projektben közvetlenül tevékenységet vállalók:

Fábián György igazgató

Tábori Levente igazgatóhelyettes, később tagintézmény-vezető

Vargáné Török Ágnes gazdasági igazgató, a projekt pénzügyi vezetője

Giliczéné László Kókai Mária projektmenedzser

Bíró Edit

Borda Zsolt

Gilicze Tamás

Pappné Hajas Ilona

Lovas Laura

Leirerné Katona Ágnes